Underhållsarbete pågår

Jag kan inte ändra vindens riktning, men jag kan justera mina segel så att jag alltid når min destination.